Nhà yến Yến Sào Trường Thọ

Nhà yến Yến Sào Trường Thọ ở Quảng Trị khu vực Thành Phố Đông Hà
Chủ nhà yến: Phan Văn Thư
Diện tích sàn: 100 m2
Ngày vận hành: 01/01/2015
Sản lượng/năm: 10 kg/năm
Giới thiệu:

Yến Sào Trường Thọ Uy Tín chất lượng là trách nhiệm!

Lịch sử vận hành:
  1. 04/01/2016 - Nhà Yến lúc 8 thángYến Sào Trường Thọ
  2. 01/01/2015 - Khai trương nhà yến
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến