Nhà yến Hoàng Khánh

Nhà yến Hoàng Khánh ở Kiên Giang khu vực Huyện Hòn Đất
Chủ nhà yến: Vũ Thanh Tùng
Diện tích sàn: 440 m2
Ngày vận hành: 01/06/2017
Sản lượng/năm: 10 kg/năm
Giới thiệu:
Lịch sử vận hành:
  1. 01/06/2017 - Khai trương nhà yến
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến