Nhà yến Yến sào nhà Lovnest

Nhà yến Yến sào nhà Lovnest ở Hồ Chí Minh khu vực Quận Gò Vấp
Chủ nhà yến: nguyễn minh phụng
Diện tích sàn: 500 m2
Ngày vận hành: 01/09/2013
Sản lượng/năm: 25 kg/năm
Giới thiệu:

Yến sào Lovenest chúng tôi là yến sào có thương hiệu thật 100%

Lịch sử vận hành:
  1. 01/09/2013 - Khai trương nhà yến
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến