Nhà yến Vũ Tùng

Nhà yến Vũ Tùng ở Hồ Chí Minh khu vực Huyện Củ Chi
Chủ nhà yến: Vũ Mạnh Tùng
Diện tích sàn: 52 m2
Ngày vận hành: 01/06/2012
Sản lượng/năm: 36 kg/năm
Giới thiệu:
Lịch sử vận hành:
  1. 01/06/2012 - Khai trương nhà yến
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến