Nhà yến Hà Võ

Nhà yến Hà Võ ở Đắc Lắk khu vực Huyện Krông Pắc
Chủ nhà yến: Hà Võ
Diện tích sàn: 250 m2
Ngày vận hành: 12/12/2012
Sản lượng/năm: 60 kg/năm
Giới thiệu:
Lịch sử vận hành:
  1. 22/11/2015 - Về thăm nhà chim đợt này thấy nhiều tổ rất đẹp.Hà VõHà VõHà Võ
  2. 12/12/2012 - Khai trương nhà yến
Lịch sử khai thác
  1. 22/11/2015 - 3 kg
  2. 23/10/2015 - 3,3 kg
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến