Nhà yến Nhà Yến - Duy

Nhà yến Nhà Yến - Duy ở Bình Thuận khu vực Thành Phố Phan Thiết
Chủ nhà yến: nguyen duy
Diện tích sàn: 240 m2
Ngày vận hành: 12/12/2015
Sản lượng/năm: 0 kg/năm
Giới thiệu:

Nhà yến tại Phan Thiết xã Hàm Thắng

Nhà yến tại Tp.HCM, quận 12 (đã hoạt động hơn 4 năm)

Số ĐT liên hệ: 0966793339 - Duy

Lịch sử vận hành:
  1. 12/12/2015 - Khai trương nhà yến
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến