Nhà yến Mr. Bùi 2

Nhà yến Mr. Bùi 2 ở Bình Phước khu vực Thị Xã Đồng Xoài
Chủ nhà yến: Mr. Bùi
Diện tích sàn: 40 m2
Ngày vận hành: 05/08/2014
Sản lượng/năm: 0 kg/năm
Giới thiệu:
Lịch sử vận hành:
  1. 05/08/2014 - Khai trương nhà yến
  2. 02/05/2015 - hái lần đầuMr. Bùi 2Mr. Bùi 2
  3. 30/11/2014 - Sự khác biệtMr. Bùi 2
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến