Nhà yến Mr. Bùi 1

Nhà yến Mr. Bùi 1 ở Bình Phước khu vực Huyện Hớn Quản
Chủ nhà yến: Mr. Bùi
Diện tích sàn: 100 m2
Ngày vận hành: 20/06/2013
Sản lượng/năm: 0 kg/năm
Giới thiệu:
Lịch sử vận hành:
  1. 20/11/2015 - Nhà chim hiện tại đã gần đầy.
  2. 20/11/2015 - Hạ bồ cắtMr. Bùi 1Mr. Bùi 1
  3. 30/06/2013 - Khai trương nhà yến
  4. 20/06/2015 - Dọn phân, thu hoạchMr. Bùi 1Mr. Bùi 1Mr. Bùi 1
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến