Nhà yến Nam Phú

Nhà yến Nam Phú ở Bình Phước khu vực Huyện Chơn Thành
Chủ nhà yến: Trần Tuấn Anh
Diện tích sàn: 240 m2
Ngày vận hành: 17/06/2013
Sản lượng/năm: 18 kg/năm
Giới thiệu:
Lịch sử vận hành:
  1. 17/06/2013 - Khai trương nhà yến
  2. 17/06/2013 - NHÀ YẾN HOẠT ĐỘNG 2 NĂM 3 THÁNG
Lịch sử khai thác
  1. 17/06/2013 - 18 kg
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến