Nhà yến Nam Phú II

Nhà yến Nam Phú II ở Bình Phước khu vực Huyện Chơn Thành
Chủ nhà yến: Trần Tuấn Anh
Diện tích sàn: 280 m2
Ngày vận hành: 29/03/2015
Sản lượng/năm: 0 kg/năm
Giới thiệu:

Nhà yến Nam Phú II vận hành 7 tháng có hơn 60 tổ

Lịch sử vận hành:
  1. 29/03/2015 - Khai trương nhà yến
  2. 29/03/2015 - Nhà yến Nam Phú II hoạt động 7 tháng
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến